dinazorlar ansiklopedisi
 
  junior larousse
  Ne Tür Bir Canlılardı ?
  dinazor resimleri
  İNCE BİR GAZ TABAKASI
  DİNAZORLARIN HAYAT DÖNGÜSÜ
  VİDEO
  OYUNLAR
İNCE BİR GAZ TABAKASI


 

TROPOSFER

   (Yeryüzünden 15 km yukarıda)Bizim gökyüzümüz;

bizim soluduğumuz havadan ve havada bulunan bulutlardan oluşur.

BİOSFER

  (Yeryüzünden 12 km yukarıya kadar) yaşanan tabakadır ;
Yeryüzünün üzerinde ve hemen yakınlarında yaşanan her
yakınlarında yaşanan her türlü canlının, hayvanların 
bitkilerin bulunduğu yerdir.KİRLİLİK ALARMI

  Atmosfer, dengesi hassas bir koruyucu ekrandır ve onun doğallığını bozabilecek her şey,
ilk planda kimyasal kirlilik yaşamın yok oluşuna neden olabilir.Homo sapiens, akıllı yaratık,
doğrudan doğruya Dünya gezegeninin geleceğinden sorumlu oldu.
 Daha şimdiden bilim adamları imdat çığlıkları atıyorlar; spreylerin büyük  miktarlarda
kullanılması, buzdolaplarının çalışması için gerekli bazı gazlar ozon tabakasını ciddi 
bir biçimde tehdit ediyor.
 Bu çığlıklar zamanında duyulabilecek mi ?

 

BUNDAN YİRMİ MİLYAR YIL ÖNCE...BÜYÜK PATLAMA

  O zamanlar hiçbir şey,zaman bile yoktu.Buna rağmen her şey bu yokluktan,hiçlikten,
sıfırdan başladı.İnsanlar her zaman, bilgilerinin ve tekniklerinin yetersiz olduğu
dönemlerde bile Dünya'nın doğuşunun esrarını  çözmeye çalıştılar.
Bütün uygarlıklar,bütün dinler bunu kendilerince anlatmaya çalıştılar.Bügün,astro-
nomlar kendi görüşlerini açıklıyorlar.Bunun adı Büyük Patlama (BİGBANG).
Bu gözlemlerin onayladığı bir dizi bilimsel varsayım...

                                 EVREN KAÇ YAŞINDA ?

  Astronomlar, Büyük Patlamanın 10 ila 20 milyar yıl önce meydana geldiğini tahmin etmektedirler. Buna geniş bir açıdan bakarsak, Güneş Sisteminin 4,5 milyar yaşında olduğu düşünülmektedir ve insanoğlu bir canlı türü olarak birkaç milyon yıldır mevcuttur. Astronomlar evrenin yaşını iki yolla tahmin etmektedirler: Birincisi en yaşlı yıldızlara bakarak; ve İkincisi evrenin genleşme oranını ölçerek.

                              

  
                                                                       YERKÜRE

YerküreDünya gezegenidir ve genelde yapısı ile ilgili konularda kullanılır. Yerbilim (jeoloji) çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan Yerküre’ye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların incelenmesi sayesinde elde ediliyor. 

Depremler sonucu oluşan doğal veya bilim adamlarının oluşturduğu yapay sismik dalgaların, farklı yapılardaki katmanlarda farklı davrandıkları biliniyor. Yerküre içinde hareket eden bu dalgaların davranışlarının incelenmesi sonucunda Yerküre’nin iç yapısı anlaşılabiliyor.

Yerküre'nin merkezinde katı haldeki nikel ve demirden oluşan iç çekirdek bulunuyor. Bu çekirdeği çevreleyen dış çekirdek ise, içindeki kükürt ve oksijennedeniyle ergime noktası düştüğü için sıvı halde bulunan nikel ve demirden oluşuyor. 4.5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala çok sıcak olan çekirdek, Yerküre'nin manyetik alanının oluşmasındaki etken. Daha sonra gelen ve Alt Manto ve Üst Manto diye ikiye ayrılan Manto ise, kısmen ya da tümüyle eriyik durumdaki kayaçlardan oluşan magmayı içeriyor. Demir, magnezyumsilikon ve oksijence zengin mineralleri içeren Manto’dan sonra, bu katmanların en incesi olan ve okyanuslar ile kıtaları barındıran Yerkabuğu bulunuyor. Oksijen ve silikonca zengin Yerkabuğu’nda, okyanus tabanlarını oluşturan bazalt, en çok bulunan kayaç. Kıtalardan oluşan kabuk kısmı ise bazalt ile daha az yoğun olan granitkumtaşıkireç taşı gibi kayaçları barındırıyor.

En içten en dışa yerküre mimarisi
Yer'in kesiti. Ölçekli çizilmemiştir.

Yer'in içi, diğer gezegenler gibi, kimyasal olarak tabakalardan oluşur. Yer'in silikattan oluşmuş bir kabuğu, yüksek viskoziteli bir mantosu, akışkan bir dış çekirdeği ve katı halde bir 

iç çekirdeği vardır.

Yer'in kütlesi ve hacmi günümüzde oldukça duyarlı olarak bilinmektedir. Buna dayanarak yoğunluğunun 5,51 g/cm3 olduğu hesaplanabilir. Yerkürenin derinliklerinde yüksek basıncın yol açtığı sıkışma hesaba katıldığında, bu değerin sıkışmamış halde 4 g/cm3 civarında bir yoğunluğa denk gelebileceği tahmin edilir. 

Sismik veriler, ses dalgalarının yerküre derinliklerinde iletilme hızlarına dayanarak, kürenin değişik noktalarındaki madde yoğunluklarının birbirine oranlarını belirlemeye yardımcı olmuştur. Bu bilgilerin birleştirilmesi sonucunda Yer'in iç yapısına ilişkin güvenilir bir model ortaya konabilmiştir. Yer katmanlarının hangi kimyasal bileşenlerden oluştuğu ve fiziksel özellikleri, doğrudan gözlemlere dayanmayan, ancak, sismik verilere dayanan yoğunluk ölçümleri, elementlerin evrende dağılım oranları, gök taşlarından elde edilen veriler, yer kabuğu ve nadiren manto kaynaklı örneklerin analizi, ve olası bileşiklerin fiziksel özelliklerine ait laboratuar verilerinin bir bütün halinde göz önünde tutulması ile varılan yaklaşık bir tahmine göre belirlenebilmektedir.


 

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=